CoreTherm® halverar risken att få prostatacancer

Idag presenterades de övergripande resultaten från en svensk jämförande registerstudie som
utvärderat risken av att drabbas av prostatacancer efter behandling med de två mest etablerade
metoderna för behandling av godartad prostataförstoring (BPH), vilka är värmebehandling
(TUMT) eller operation (TURP).


Studien slår fast att patienter behandlade med ProstaLunds metod, CoreTherm®, har mer än en
halverad risk att få en prostatacancerdiagnos, än patienter som opererats med TURP.
Uppföljningstiden var mellan åren 1995-2019 och resultatet är statistiskt signifikant. Likaledes
är risken för prostatacancer-specifik dödlighet avsevärt lägre för CoreTherm®-behandlade
patienter.

Läs hela pressmeddelandet

Värmebehandling med CoreTherm

Istället för operation vid godartad prostataförstoring