Välkommen till Schelin Medicin

Vi hjälper dig!

Vi erbjuder värmebehandling med CoreTherm® vid godartad prostataförstoring (BPH) i stället för operation.

Värmebehandling med CoreTherm

Istället för operation vid godartad prostataförstoring

90% kan botas mindre smärtsamt

Långtidsuppföljning efter CoreTherm® Concept behandling av godartad prostataförstoring med avflödeshinder. Tidigare prospektivt randomiserade externt kontrollerade och jämförande studier med PLFT® vs.operationsbehandlingar visar ingen vetenskapligt signifikant skillnad vad gäller effektivitet menmindre…

Läs mer

Så här hittar du till vår mottagning i Kalmar på Skeppsbrogatan 47