CoreTherm

Behandla utan operation

CoreTherm® är en minimalinvasiv icke-kirurgisk metod för att behandla godartad prostataförstoring.
Under 20 års tid har metoden utvecklats och den har samma goda symptomlindring som en kirurgisk behandling – hyvling (TURP – transurethral resektion av prostata) eller öppen operation genom magen, men med färre biverkningar.

Eftervård

Med CoreTherm® slipper du operation och därmed ingen narkos och övernattning på sjukhus.

Kort besök

Behandlingstiden för CoreTherm® är kort och tar ca 10 min (6–15). Hela läkarbesöket tar inte mer än 1 timme.

Mindre smärtsam

CoreTherm® är en mindre smärtsam behandling av godartad prostataförstoring eftersom den utförs med lokalbedövning.

Mindre risk

CoreTherm® är en lämplig behandling av godartad prostataförstoring även för högriskpatienter där vanlig kirurgi kan vara riskabel.

Kateter

CoreTherm® kan användas även på kateterbundna patienter med stora körtlar och även patienter på självtappning.

Medicin

CoreTherm® kan ges även till patient under pågående behandling med blodförtunnande medicin.

Hur går behandlingen till?

Vid behandling med CoreTherm® värms prostatavävnad, närmast urinröret, till en temperatur som gör att den dör. Kroppen bryter sedan ner den döda vävnaden.

Efter CoreTherm®-behandling behöver du ha en kateter, vanligtvis i 3–4 veckor.

Målet med behandlingen är att döda och avlägsna den del av prostatan som trycker på urinröret och på så sätt undanröja Dina vattenkastningsproblem. Du ska slippa leta efter toalett på dagarna och kunna sova gott på nätterna.

Gör ett snabbtest här eller lyssna på vad andra har att berätta om behandlingen.

Vill du veta mer om hur behandlingen med CoreTherm® går till?

Boka tid för behandling med CoreTherm®

  • Enligt patientlagen har alla med BPH-diagnos (godartad prostataförstoring) rätt att välja CoreTherm®-behandling.
  • Om regionen där du är folkbokförd inte kan erbjuda CoreTherm®-behandling har Du rätt att begära behandlingen hos annan vårdgivare. Din region betalar då för behandlingen via en sk riksvalsremiss

För tidsbokning och rådgivning använd formuläret nedan: