CV för Dr Sonny Schelin

Dr Sonny Schelin

Dr Schelin har tjänstgjort som överläkare vid kirurgkliniken och urologsektionen länssjukhuset i Kalmar sedan 1980. Sektionschef i Urologi vid länssjukhuset i Kalmar 1986 – 1993.

Dr Schelin startade Specialistläkargruppen i Kalmar 1990 och är dess VD sedan 1993.

Dr Schelin startade urologmötet Kalmarunionen 1993 där han har arbetat som mötesgeneral och/eller varit aktiv i organisationskommittén tom 2015.

  • Studentexamen i Kalmar 1967.
  • Läkarexamen i Lund 1973.
  • 4 år internmedicinsk tjänstgöring på -70 talet.
  • Specialistkompetens i allmän kirurgi 1980. (Kalmar)
  • Specialistkompetens i urologi 1987. (Malmö, Linköping)
  • Medicine doktor i Lund 2006.

Uppfinningar och vetenskap

Dr Schelin uppfann feedback tekniken vid värmebehandling av godartad prostataförstoring tillsammans med docent Magnus Bolmsjö. ProstaLund Feedback Treatment – PLFT är en skräddarsydd poliklinisk mikrovågsbehandling som kan ersätta operationsbehandling.

Dr Schelin är meduppfinnare till Core flow soft stent – en kort invändig urinvägskateter (temporary stent) som medger spontan vattenkastning i stället för kateter tiden efter värmebehandling.

Dr Schelin uppfann feedback tekniken vid värmebehandling av godartad prostataförstoring tillsammans med docent Magnus Bolmsjö. ProstaLund Feedback Treatment – PLFT är en skräddarsydd poliklinisk mikrovågsbehandling som kan ersätta operationsbehandling.

Dr Schelin uppfann en bedövningskateter (Schelinkatetern) som används i samband med värmebehandling av åldersförstorad prostata. Man kan sterilt injicera lokalbedövning med adrenalin på 4 ställen direkt i prostata via urinröret. Snabb (10 min.) och smärtfri värmebehandling åstadkommes.

Dr Schelin har utvecklat och vetenskapsverifierat ”CoreTherm treatment concept” som är den behandling som nu användes. PLFT + Schelinkateterbedövning + behandlingskontroll med 2 alternativa energidoseringskontroller.

Dr Schelin är meduppfinnare till Core flow soft stent – en kort invändig urinvägskateter (temporary stent) som medger spontan vattenkastning i stället för kateter tiden efter värmebehandling.

Dr Schelin har behandlat >1500 patienter med PLFT/CoreTherm och utbildat ett stort antal svenska och utländska urologer sedan januari 1997.

Dr Schelin introducerade radikal prostatectomi som rutinbehandling för lokaliserad prostatacancer vid urologsektionen i Kalmar 1986 och har opererat >1000 patienter sedan dess.

Dr Schelin uppfann och introducerade “Triple Treatment for locally advanced prostate cancer” 1995. En kombination av neoadjuvant hormonbehandling, prostatektomi och tidig adjuvant strålbehandling som fortfarande användes och studeras vetenskapligt.

Dr Schelin var under flera år akrediterad operatör vid Sophiahemmet i Stockholm

Dr Schelin försvarade sin doktorsavhandling  (Development of feedback microwave thermotherapy in symptomatic benign prostatic hyperplasia) i Lund 10/3 2006.

Dr Schelin är författare eller medförfattare till ett 15-tal vetenskapliga artiklar om åldersförstorad prostata och prostatacancer.

Publikationer i urval:

Sturfelt G, Schelin S. Acute effects barbiturates in Parkinson´s disease. A preliminary communication with case reports. Acta Med Scand. 1977 Jan;201(-2):75-6.

Schelin S. Observations on the effect of metoclopramide (Primperan) on the human ureter. A preliminary communication. Scand J Urol Nephrol. 1979;13(1):79-82.

Hjertberg H, Jorfeldt L, Schelin S. Use of ethanol as a marker substance to increase patient safety during transurethral prostatic resection. Sceening investigation of irrigating fluid absorption in three hospitals and comparison of experienced and inexperienced urologists. Urology. 1991 Nov;38(5):423-8.

Hugosson J, Schelin S et al: The risk of malignancy in the surgical margin at radical prostatectomy is reduced almost three-fold in patients given neoadjuvant hormone treatment. Eur Urol. 1996;29(4):413-9.

Aus G, Schelin S et al: Hormonal treatment before radical prostatectomy: a 3-year follow-up. J Urol. 1998 Jun; 159(6):2013-6.

Schelin S et al: Antiemetic efficacy of prednisolone: a placebo-controlled trail in patients with advanced prostatic cancer treated with estramustine phosphate. Scand J Urol Nephrol. 1998 Apr;32(2): 102-6.

Wagrell L, Schelin S, Bolmsjö M, Brudin L: Intraprostatic temperature monitoring during transurethral microwave thermotherapy for the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Urol 1998; 159:1583.

Kinn A, Brehmer M, Schelin S:(Tough working conditions for urologists) Läkartidningen. 2000 Feb 9;97(6):575-8. Swedish

Bolmsjo M, Schelin S et al: Cell-kill modeling of microwave thermotherapy for treatment of benign hyperplasia. J Endourol. 2000 Oct;14(8):627-35.

Wagrell L, Schelin S et al: Aspects on transurethral microwave thermotherapy of benign prostatic hyperplasia.Tech.Urol.2000Dec;6(4):251-5 Review

Schelin S. Microwave thermotherapy in patients with benign prostatic hyperplasia and chronic urinary retention. Eur.Urol.2001Apr;39(4):400-4.

Schelin S. Mediating transurethral microwave thermotherapy by intraprostatic and periprostatic injections of mepivacain epinephrine: effects on treatment time, energy consumption and patient comfort. J. Endourol.2002Mar;16(2):117-21.

Wagrell L, Schelin S. et al: Feedback microwave thermotherapy versus TURP for clinical BPH – a randomized controlled multicenter study. Urology.2002Aug;60(2)292-9.

Aus G, Schelin S et al: Three-month neoadjuvant hormonal therapy before radical prostatectomy; 5-year follow-up of a randomized controlled trail. BJU Int. 2002Oct;90(6):561–6.

Huidobro C, Schelin S et al: Evaluation of microwave thermotherpy with histopathology, MRI and temperature mapping. J Urol.2004Feb;171(2 Pt 1):672-8.

Schelin S et al: Effects of intraprostatic and periprostatic injections of Mepivacain Epinephrine on intraprostatic blood flow during Transurethral Microwave Thermotherapy: Correlation with [15O] H2O – PET. J Endourol 2004Dec:18(10):965-970.

Schelin S et al: Feedback Microwave Thermotherapy vs TURP/enucleation surgery in patients with benign prostatic hyperplasia and persistent urinary retention. A prospective randomised controlled multicenter study. Urology, 2006; 68(4):795-799.

Mattiasson A, Wagrell L, Schelin S et al: Five-year follow-up of Microwave Thermotherapy versus TURP for clinical BPH: A prospective randomized multicenter study. Urology, 2007; 69(1):91-96.

Schelin S: Feedback Microwave Thermotherapy in Symptomatic Benign Prostatic Hyperplasia. European Genito-Urinary Disease, 2007; Issue 1.

Schelin S: TURP after Intraprostatic Injections of Mepivacain Epinephrine. Scand J Nephrol, 2008; Epub. 11/12 2008.

Schelin S. Transurethral resection of the prostate after intraprostatic injections of mepivacain epinephrine: a preliminary communication.

Scand J Urol Nephrol. 2009;43(1):63-7.

Schelin S et al: Long-term follow-up after triple treatment of prostate cancer stage pT3.

Scand J Urol Nephrol. 2009;43(3):186-91.

Fredrik Stenmark, Lars Häggarth, Ralph Peeker, Sonny Schelin: Safe and mature Swedish feedback-TUMT technique.  European Urology Today December 2012/February 2013

Värmebehandling med CoreTherm

Istället för operation vid godartad prostataförstoring